Ydelser

sundhedstanken.dk © 2015

Stresssamtaler


- er hjælp til selvhjælp med små skridt ad gangen. Det væsentlige sker mellem samtalerne, så ”hjemmearbejde” er centralt.

- skaber balance både fysisk og psykisk, i livet og i hverdagen. Læs mere om psykisk og fysisk balance her.

- skaber udvikling på det personlige plan og i forhold til bedre at kunne tackle stress i fremtiden.

Sundhedstanken

- et liv i balance

Sundhedstanken tilbyder individuelle samtaler, hvis du er stresset eller du ønsker støtte til at finde mere balance i livet eller måske du ønsker at forebygge stress.

Sundhedstanken tilbyder forløbet Introduktion til Mindfulness - bevidst nærvær i nuet, en vej til mindre stress og mere balance.

Sundhedstanken tilbyder stressreducerende træning af åndedrættet.Sundhedstanken tilbyder workshops i yoga for mindre stress og mere balance.Du kan læse lidt mere og finde link til de enkelte kurser i nedenstående tekst.

Individuelle samtaler med støtte til at finde mere balance i livet og opleve mere hverdagstrivsel kan bestå af en enkelt samtale, eller som et længere forløb tilpasset efter behov. Samtalerne tager altid udgangspunkt i dine behov, så du både i samtalerne men også mellem samtalerne oplever indsigt og får redskaber, du kan bruge i din hverdag.Stresssamtaler er som udgangspunkt oftest et forløb. Det tager tid at komme ud af stressen. Forløbet strækker sig typisk over 7 - 8 samtaler, hvor der opnås indsigt og en god værktøjskasse. Et typisk forløb vil strække sig over 2 – 3 måneder, men kan tilpasses individuelt.


Stresssamtaler er ikke kun for dig, der er stresset - samtalerne er også meget anvendelige for dig, der ønsker at forebygge stress.I samtalerne kan vi arbejde med:

 • Hvad stress er og gør ved os 
 • At opdage og kende vores stresssignaler 
 • At passe på os selv, afstresse og genopbygge, så vi kan holde balancen og leve "det hele liv"
 • Nærvær, koncentration og opmærksomhed
 • At være proaktiv, vælge samt tage ansvar for det, vi har indflydelse på, og lade resten "ligge"
 • Prioritering og planlægning
 • Forventninger og kommunikation 
 • Dine værdier, det der er vigtigt for dig og villigheden til at sætte handling på 
 • Dine tanker, bekymringer og sprogbrug 
 • Dine følelser
 • Din krop gennem åndedræt og måske lidt yoga, hvis du er til det


Stressreducerende og styrkende åndedrætstræning kan du læse mere om her.Yoga for mindre stress og mere balance kan du læse mere om her.

Forløbet Introduktion til Mindfulness - bevidst nærvær i nuet, en vej til mindre stress og mere balance kan du læse lidt mere om her.


Priser pr. 1. september 2019


Session - standard - Kr. 685,-


Session - kort - Kr. 600,-


Session - lang - Kr. 770,-

Kurser/forløb - se under det enkelte kursus/forløb eller efter aftale

Alle priser er incl. moms for private kunder. For virksomheder tillægges moms.

Lene Hornbæk Mikuta

Mobiltlf.:

+45 61 70 88 92

I samtalerne vil jeg

- forstå dig

- lytte til dig

- holde dig op på de indgåede aftaler

- udstyre dig med en god ”værktøjskasse”