Velkommen

sundhedstanken.dk © 2015

Balance i livet

- handler ikke om et liv uden udfordringer, problemer eller sorger.

Balance handler bl.a. om større selvtillid og en oplevelse af at kende sig selv på en dybere og mere meningsfuld måde.

Når vi er i balance, lever vi i større udstrækning med det, som er og med tillid til os selv og vores omgivelser. Vi har overskud til at leve i nuet med respekt for fortiden og tillid til fremtiden. Vi erkender, at forandringer er en del af livet.

At opnå mere balance i livet kræver en aktiv indsats.

”Happiness is not something Ready Made, it comes from your own actions”

– Dalai Lama

Sundhedstanken

- et liv i balance

Et moderne liv hænger ofte sammen med, at alting skal gå hurtigt og vi mangler tid. Der skal træffes mange valg og dermed også fravalg.

En måde at ”vinde tid” på kan være at droppe pauserne, nedprioritere den vigtige søvn, de nære venskaber og de energigivende fritidsaktiviteter som fysisk aktivitet, de sjove oplevelser og den mentale afslapning.

Et moderne liv kan også indebære, at vi har for meget tid eller måske har svært ved at finde mening i hverdagen og livet.

Perioder, hvor vi oplever et øget pres indebærer en psykisk og fysisk belastning og det kan føre til stress med ubalance i både krop og sind. Vi bliver mere styret af automatiske reaktioner uden bevidsthed om vores tanker, følelser og handlinger og vi har tendens til at være utålmodige, til at være optagede af tanker om fortiden eller bekymringer om fremtiden.

Ofte er vi ikke opmærksomme på at mærke fysiske eller psykiske spændinger eller ubehag.

Du kan under de enkelte faner finde mere information, gode råd og meget mere om stress og mindfulness.


En god ide - tjek nyhedssiden - her vil du altid kunne finde nye tilbud, ændringer i datoer etc......

Velkommen Sundhedstankens hjemmeside.

Lene Hornbæk Mikuta

Mobiltlf.:

+45 61 70 88 92