Kursusforløb i mindfulness

sundhedstanken.dk © 2015

At leve lidt mere i nuet handler bl.a. om

At være opmærksom på det du oplever


At benytte åndedrættet til at falde til ro på


At observere og registrere kropslige signaler, tanker og følelser


At forholde dig accepterende uden at vurdere eller fortolke


At lade oplevelser, tanker og følelser passere"Life is what happens to you while you are busy making other plans"

- John Lennon

Sundhedstanken

- et liv i balance

Introduktion til Mindfulness - bevidst nærvær i nuet, en vej til mindre stress og mere balance

Kurset henvender sig bl.a. til dig, som har oplevet stress eller ofte er plaget af bekymrende eller ængstelige tanker. Måske du plages af kroniske smerter og af tankerne, der følger med de kropslige forandringer og oplevelser.

Kurset henvender sig også til dig, der ønsker at stifte bekendskab med Mindfulness, som en metode til at skabe mere nærvær, opmærksomhed og koncentration i hverdagen.

Du vil lære at være bevidst tilstede i nuet og finde en større indsigt i dig selv og dit liv, så du dermed kan finde mere ro og bedre livskvalitet.


Kurset tilbydes kun efter aftale - kontakt mig for nærmere information.

Du kan læse mere om Mindfulness her på hjemmesiden under fanen Mindfulness.

Undervisningsgangene vil indeholde:

  • Guidede meditationer i mindfulness
  • Guidede kropsøvelser i blid yoga og åndedrætstræning
  • Undervisning i mindfulness teori
  • Støtte og dialog

Du vil i løbet af forløbet tilegne dig:

  • Redskaber til at træne din evne til bevidst nærvær
  • En ny forståelse af hvorfor bevidst nærvær er et effektivt modsvar til bl.a. stress, angst og bekymring samt kropslige symptomer
  • Ny viden om tanker - tanker er blot tanker - de er ikke nødvendigvis sandheden
  • En øget evne til at vælge dine reaktioner frem for blot at reagere, som du plejer

Det vil være nødvendigt, at du træner/øver mellem de enkelte undervisningsgange.


"Mindfulnes-træning er ikke en mirakelkur. Det er mental-træning, der styrker evnen til at være nærværende og accepterende. Mindfulness kræver vedholdende træning på samme måde, som hvis man træner til et maratonløb, men mental-træning har i modsætning til fysisk træning ikke en øvre grænse. Som træningen skrider frem, bliver det klart, hvor ofte man spænder ben for sig selv. Hvor lang tid tager det, spørger du måske dig selv. Resten af livet skulle jeg mene"

- citat fra Mindfulness af Lone Overby Fjorback

Alle priser er incl. moms for private kunder. For virksomheder tillægges moms.Lene Hornbæk Mikuta

Mobiltlf.:

+45 61 70 88 92