Kognitiv tilgang

Coaching i et kognitivt perspektiv kan bl.a. hjælpe med


at forbedre den mentale livskvalitet

at forbedre det subjektive velbefindende

at forbedre de personlige relationer

at få arbejdsmæssig succes

Sundhedstanken

- et liv i balance

Kognitiv tilgang

I den kognitive tilgang tages udgangspunkt i


at det kræver personlig kompetence at klare sig godt


at følelser - krop - tanker og adfærd er nært forbundet med hinanden og med omverdenen


at negative tanker (ofte om selvet, andre eller fremtiden) hindrer hensigtsmæssig adfærd samt skaber og vedligeholder negative følelser. Negative tanker og følelser skabes og vedligeholdes af en selv - det er her, man må sætte ind


at negative tanker kan fungere på et sublimt niveau og underminere et godt resultat


at første trin i enhver forandring er erkendelse


at man ikke kan springe fra problem til løsning, men må give sine tanker, følelser, afærd og sig selv et kritisk eftersyn med fokus på, hvordan man gerne vil have, at det skal være og så holde fokus på det i fremtiden


at mennesker pr. definition er tilbøjelige til at gøre det, de plejer - de har ofte modvilje mod forandring


at mange reaktionsmønstre er modstandsdygtige overfor forandring, da de bygger på strategier, som er indlært under andre forhold og med anden betydning


at et godt liv med gode resultater kræver, at man kan gå efter det, man har brug for og man kan undgå at blive afledt af andres regler for, hvad der er rigtigt og forkert samt, at man kan undgå at blive afledt af misforståede behov og mistolkninger


at menneskets værste fjende er tvivlen og angsten for nederlag, angsten for at mislykkedes og angsten for at blive afvist og tilsidesat


at der findes fire funktionsniveauer; det dysfunktionelle, det funktionelle, det excellente og det exceptionelle. En funktion på det dysfunktionelle niveau er ofte usynlig for en selv


at det, der hæmmer ofte er dysfunktionel adfærd og negative tanker, manglende færdigheder eller følelsesmæssige problemer
Når coaching sker i et kognitivt perspektiv


er målgruppen sunde og raske mennesker, der er kørt fast i egne reaktionsmønstre samt menensker, der ønsker at forbedre deres funktionsniveau på specifikke områder


er der fokus på

at opbygge og udvikle personens tanker, følelser og adfærd i en konstruktiv retning

at skabe forandring i måden der tænkes, føles og reageres på

at identificere de negative tanker, som kan hindre en person i at nå sine mål

at udfordre de negative tanker, så det bliver synligt for personen, hvorledes de virker hindrende for et godt resultat

at udvikle alternative konstruktive tanker, der støtter personen i at nå sine mål

at opbygge selvværd

at opbygge færdigheder og selvtillid

de gode grunde til at foretage forandringer

faglig og personlig udvikling


er formålet

at skabe personlige værdier

at øge personens motivation for at gøre den nødvendige indsats

at øge den mentale styrke og vilje

at forbedre ydeevne, færdigheder og copingstrategier

at fokuspersonen kan yde sit bedste

 CoachenHjælper med at analysere den faktiske situationHjælper med at identificere og forstå klientens tankeprocesser


Hjælper med at definere de hindringer, der gør det svært at nå målene


Hjælper med at fokusere på positive og attraktive mål og yde det, der skal til for at nå målene


Lærer andre at handle hensigtsmæssigt i forhold til deres mål


Er både konfronterende, insisterende og argumenterende
 sundhedstanken.dk © 2015