Kognitiv tilgang

Coaching i et kognitivt perspektiv kan bl.a. hjælpe med


 • at forbedre den mentale livskvalitet
 • at forbedre det subjektive velbefindende
 • at forbedre de personlige relationer
 • at få arbejdsmæssig succes

Sundhedstanken

- et liv i balance

Kognitivt tilgang

I den kognitive tilgang tages udgangspunkt i


 • at det kræver personlig kompetence at klare sig godt


 • at følelser - krop - tanker og adfærd er nært forbundet med hinanden og med omverdenen


 • at negative tanker (ofte om selvet, andre eller fremtiden) hindrer hensigtsmæssig adfærd samt skaber og vedligeholder negative følelser. Negative tanker og følelser skabes og vedligeholdes af en selv - det er her, man må sætte ind


 • at negative tanker kan fungere på et sublimt niveau og underminere et godt resultat


 • at første trin i enhver forandring er erkendelse


 • at man ikke kan springe fra problem til løsning, men må give sine tanker, følelser, afærd og sig selv et kritisk eftersyn med fokus på, hvordan man gerne vil have, at det skal være og så holde fokus på det i fremtiden


 • at mennesker pr. definition er tilbøjelige til at gøre det, de plejer - de har ofte modvilje mod forandring


 • at mange reaktionsmønstre er modstandsdygtige overfor forandring, da de bygger på strategier, som er indlært under andre forhold og med anden betydning


 • at et godt liv med gode resultater kræver, at man kan gå efter det, man har brug for og man kan undgå at blive afledt af andres regler for, hvad der er rigtigt og forkert samt, at man kan undgå at blive afledt af misforståede behov og mistolkninger


 • at menneskets værste fjende er tvivlen og angsten for nederlag, angsten for at mislykkedes og angsten for at blive afvist og tilsidesat


 • at der findes fire funktionsniveauer; det dysfunktionelle, det funktionelle, det excellente og det exceptionelle. En funktion på det dysfunktionelle niveau er ofte usynlig for en selv


 • at det, der hæmmer ofte er dysfunktionel adfærd og negative tanker, manglende færdigheder eller følelsesmæssige problemer
Når coaching sker i et kognitivt perspektiv


 • er målgruppen sunde og raske mennesker, der er kørt fast i egne reaktionsmønstre samt menensker, der ønsker at forbedre deres funktionsniveau på specifikke områder


 • er der fokus på
 • at opbygge og udvikle personens tanker, følelser og adfærd i en konstruktiv retning
 • at skabe forandring i måden der tænkes, føles og reageres på
 • at identificere de negative tanker, som kan hindre en person i at nå sine mål
 • at udfordre de negative tanker, så det bliver synligt for personen, hvorledes de virker hindrende for et godt resultat
 • at udvikle alternative konstruktive tanker, der støtter personen i at nå sine mål
 • at opbygge selvværd
 • at opbygge færdigheder og selvtillid
 • de gode grunde til at foretage forandringer
 • faglig og personlig udvikling


 • er formålet
 • at skabe personlige værdier
 • at øge personens motivation for at gøre den nødvendige indsats
 • at øge den mentale styrke og vilje
 • at forbedre ydeevne, færdigheder og copingstrategier
 • at fokuspersonen kan yde sit bedste

 Coachen

 • hjælper med at analysere den faktiske situation


 • hjælper med at identificere og forstå klientens tankeprocesser


 • hjælper med at definere de hindringer, der gør det svært at nå målene


 • hjælper med at fokusere på positive og attraktive mål og yde det, der skal til for at nå målene


 • lærer andre at handle hensigtsmæssigt i forhold til deres mål


 • er både konfronterende, insisterende og argumenterende
 sundhedstanken.dk © 2015