Anerkendende tilgang

 sundhedstanken.dk © 2015

Anerkendelse

- er livsvigtig for et sundt selvværd, det er identitetsskabende.

- handler om forståelse – ikke om ris eller ros og dermed bedømmelse og vurdering.

- er at føle sig accepteret som den person, man er på godt og ondt.

Sundhedstanken

- et liv i balance

Anerkendende tilgang

En anerkendende tilgang tager udgangspunkt i nogle grundantagelser

 • Sæt kikkerten for det gode øje, der er altid noget, der fungerer.


 • Det vi fokuserer på, bliver vores virkelighed - Pygmælion effekten.


 • Vores sprog skaber vores virkelighed, både de indre dialoger og vores kommunikation – brug ressourcesprog frem for mangelsprog.


 • Et negativt sprogbrug med negative forventninger til andre og os selv skaber adskillelse og isolation og reducerer mulighederne for udvikling.


 • Et overskudssprog synliggør muligheden for fælles succes.


 • Vores måde at kommunikere på påvirker altid vores relation til den, vi kommunikerer med.


 • At modtage anerkendelse er at føle sig accepteret som den person, man er på godt og ondt.


 • Anerkendelse er livsvigtig for et sundt selvværd, det er identitetsskabende.


 • Det er muligt at anerkende et andet menneske uden at være enig med dette menneske.


 • Anerkendelse handler om forståelse – ikke om ris eller ros og dermed bedømmelse og vurdering.


 • Når vi forsøger at forstå de bagvedliggende årsager til vores handlinger (præmisser), vil vores handlinger kunne ses i et nyt lys.


 • Når vi flytter fokus fra at forsøge at forstå, hvad der er galt med personen til at forstå, hvordan vi kan spille en positiv rolle i personens udvikling, stiller vi ressourcer til rådighed.


 • Det vi gør, gør vi altid i forhold til nogen eller noget. Vi søger altid efter måder at passe ind i vores sociale verden.


 • Vores handlinger er ofte baseret på vores forventninger til, hvordan andre reagerer.


 • Forventninger inviterer ofte til den adfærd, vi forventer.


 • Adfærd forstås snarere som en respons på den relation, vi har til omverdenen end som en indre tilstand.


 • Vi lever i de historier andre og os selv fortæller om os og hvis vi ændrer historien, har vi mulighed for at ændre handlemulighederne for andre og os selv. 

- Forskning viser, at anerkendende udviklingsprocesser gør en forskel.