Stress

 sundhedstanken.dk © 2015

Stress

Det er meget vigtigt at være opmærksom på sine stresssignaler.

De kan bl.a. hjælpe os til at afsløre, hvor stressen kommer fra.

Stress har altid en kilde. Ofte er det de mange bække små, men også enkelte eller flere konkrete årsager kan findes.

Sundhedstanken

- et liv i balance

Ordet stress bruges ofte synonymt for travlhed, men travlhed og stress er ikke det samme. Det er ligeledes vigtigt at skelne mellem stress og stressårsager.

Når vi oplever en situation som en krise, overgår vores krop til et kriseberedskab, som gør os i stand til at kæmpe eller flygte. Der er tale om en hormonel tilstand, der gør, at vi kan yde en ekstraordinær indsats i en oplevet presset situation.

Stress er således en urgammel, naturlig og ubevidst reaktion, der forbereder os til at håndtere farlige, truende og usikre situationer.


Den akutte stress kan således være hensigtsmæssig, medens den langvarige stress påvirker vores liv på alle fronter.

Når vi oplever stress, frigives stresshormoner i kroppen. Disse kommer under normale omstændigheder hurtigt ud af kroppen igen, men ved længerevarende stress vil vi have et konstant forhøjet niveau af stresshormoner i kroppen og vi begynder at komme mere og mere ud af balance både fysisk og psykisk. For nogle kan det tage dage at ”ryste” stressen af sig, for andre tager det få sekunder. Når de alvorlige symptomer melder sig, taler man om kronisk stress.

Vedholdende bekymringer kan opretholde produktionen af stresshormoner og det kan være en stor fordel at lære at tænke i aktiviteter, der får stresshormonerne ud af kroppen og får krop og tanker i ro, så produktionen normaliseres hurtigst muligt.

Generelt aftager stressreaktionen hurtigt, hvis vi forventer at kunne mestre situationen eller indser, at problemet er uløseligt. Vi handler på baggrund af overvejelser og forandrer dermed situationen eller vi vælger at acceptere en situation, som ikke kan forandres bl.a. ved at ændre vores oplevelse af situationen.

Derimod vil stressreaktionen opretholdes og kunne vokse, hvis vi oplever ikke at kunne mestre situationen eller ikke kan slippe problemet.

Stress opleves meget individuelt. Vi stresses ikke af det samme og vores krop reagerer ikke ens på stressen.

Når vi er stressede både tænker og opfører vi os anderledes og vi kan ikke bare tage os sammen.

Jo mere stressede vi er, jo mere instinktivt og mindre fornuftbetonet handler vi.

Stress kan mærkes både i tanker, følelser, krop og adfærd og er ofte forbundet med nedsat præstationsevne og øget sygefravær.

Når vi er stressede, kan vi miste overblikket og hyppigt opstår søvnproblemer. En stresstilstand i kroppen fører ofte til mangel på dyb søvn og manglende søvn fører til stresssymptomer og alvorlige helbredsproblemer.

Læs mere om den gode søvn.

Stress er ofte forbundet med en oplevelse af anspændthed, indre uro, irritabilitet, angst og nervøsitet. Teknikker til mental og fysisk afslapning kan være en god hjælp.

Stress kan have mange årsager. Det er ofte en kombination af arbejdsmæssige og private årsager, der fører til stress. Vigtigt er det også at huske, at vi bliver stressede af stressede mennesker – stress smitter.

Konstante krav om tilpasning til nye situationer indebærer en psykisk og fysisk belastning, men det er vigtigt at huske, at en afgørende faktor for, om vi bliver stressede, er vores egen oplevelse og vurdering af situationen. Stress er meget individuelt og det, der stresser en person, stresser ikke nødvendigvis en anden.

Stress er ikke kun noget, der rammer ”naboen”. Ca. 10 – 12 % af alle erhvervsaktive er alvorligt stressede og har brug for hjælp og op imod 25 % sygefravær kan relateres til stress

(kilde - Arbejdsmiljøinstituttet og Beskæftigelsesministeriet).

Det kan tage uger eller måneder at komme af med sin stress, ligesom det kan tage flere måneder eller år at opbygge stressen. Ofte kommer den snigende.

Ved kronisk og langvarig stress er det ikke et spørgsmål, om man bliver syg, men om hvornår man bliver syg.

Gennemsnitssygemeldingen for stress er ca. 2 – 4 måneder. Tiden afhænger bl.a. af hjælpen.

Stress kan behandles. Grundlæggende findes der tre strategier. Vi kan skifte situationen ud, vi kan forsøge at forandre situationen eller vi kan ændre vores syn på situationen.

Ud fra et stressbehandlings og forebyggelsesperspektiv er det vigtigt at se på stressen både med omgivelsernes perspektiv og med et individuelt perspektiv. Hvordan kan vi tilrettelægge omgivelserne, så stressrisikoen mindskes og hvordan kan vi som personer ruste os til at tackle vores omgivelser og tanker herom. Det er både en individuel og en fælles opgave.

Lene Hornbæk Mikuta

Mobiltlf.:

+45 61 70 88 92