Stressårsager

sundhedstanken.dk © 2015

Stressårsager

- Vi stresses ikke af det samme, men grundlæggende oplever vi stress, når situationen vurderes som ikke håndterbar eller med ubehagelige konsekvenser.

- Vi stresser mindre op, når vi tror på at kunne håndtere situationen, eller vi ikke forbinder situationen med noget ubehageligt.

- Hjernen skelner ikke mellem reelle farer og tanker om farer – den fysiologiske reaktion sættes i gang, uanset om faren er reel eller fiktiv. Så vores tolkning af situationen har stor betydning for kroppens reaktion.

Sundhedstanken

- et liv i balance

Stressårsager

·          Arbejdslivet

o    Det psykiske arbejdsmiljø


o    Stort arbejdspres


o    Mange ændringer


o    Værdikonflikter


o    Effektiviseringer


o    Ændringer i ledelsesstil


o    Uklare roller, uformelle roller og flere dagsordener


o    Øget frihed og selvbestemmelse – kan for nogen opleves stressende


o    Hjemmearbejdsplads hvor der ofte løses opgaver frem for at levere timer -kan for nogen opleves stressende


·          Privatlivet

o    Ægteskab og skilsmisse


o    Børn og forældrerollen


o    Komplekse familiemønstre


o    Uddannelse og karriere


o    Rejseaktiviteter og forventninger til ”den gode ferie”


o    Skiftende sociale relationer


o    Økonomi


o    Sygdom


·          Et arbejdsliv og et privatliv som smelter sammen

·          En omstændighed eller en oplevelse

·          Forandringer

·          Mange åbne muligheder og valgmuligheder

·          En tanke (i ca. 50 % af tilfældene stresses vi af vores egne tanker -   konsekvenser, bekymringer, uønskede livsomstændigheder m.m.)

·          Stress er selvforstærkende

·          En fysisk skade

·          Ikke at kunne nå det hele – en oplevelse af, at tiden ikke slår til

·          Usikkerhed

·          Frustrationer og livsomstændigheder

·          Smitte (chef, kollega, børn, ægtefælle m.m.)

·          Situationer som opleves meget fastlåste


Stress opstår, når en stressfaktor mødes af ”din virkelighed”.

Der sker en ubevidst vurdering i de dybere lag af hjernen, som aktiverer stressen eller undlader at aktivere stressen.

Ofte er det de mange bække små, men også enkelte eller flere konkrete årsager kan findes.