Stressårsager

sundhedstanken.dk © 2015

Sundhedstanken

- et liv i balance

Stressårsager

·          Arbejdslivet

o    Det psykiske arbejdsmiljø


o    Stort arbejdspres


o    Mange ændringer


o    Værdikonflikter


o    Effektiviseringer


o    Ændringer i ledelsesstil


o    Uklare roller, uformelle roller og flere dagsordener


o    Øget frihed og selvbestemmelse – kan for nogen opleves stressende


o    Hjemmearbejdsplads hvor der ofte løses opgaver frem for at levere timer -kan for nogen opleves stressende


·          Privatlivet

o    Ægteskab og skilsmisse


o    Børn og forældrerollen


o    Komplekse familiemønstre


o    Uddannelse og karriere


o    Rejseaktiviteter og forventninger til ”den gode ferie”


o    Skiftende sociale relationer


o    Økonomi


o    Sygdom


·          Et arbejdsliv og et privatliv som smelter sammen

·          En omstændighed eller en oplevelse

·          Forandringer

·          Mange åbne muligheder og valgmuligheder

·          En tanke (i ca. 50 % af tilfældene stresses vi af vores egne tanker -   konsekvenser, bekymringer, uønskede livsomstændigheder m.m.)

·          Stress er selvforstærkende

·          En fysisk skade

·          Ikke at kunne nå det hele – en oplevelse af, at tiden ikke slår til

·          Usikkerhed

·          Frustrationer og livsomstændigheder

·          Smitte (chef, kollega, børn, ægtefælle m.m.)

·          Situationer som opleves meget fastlåste


- Vi stresses ikke af det samme, men grundlæggende oplever vi stress, når situationen vurderes som ikke håndterbar eller med ubehagelige konsekvenser.

- Vi stresser mindre op, når vi tror på at kunne håndtere situationen, eller vi ikke forbinder situationen med noget ubehageligt.

- Hjernen skelner ikke mellem reelle farer og tanker om farer – den fysiologiske reaktion sættes i gang, uanset om faren er reel eller fiktiv. Så vores tolkning af situationen har stor betydning for kroppens reaktion.

Stress opstår, når en stressfaktor mødes af ”din virkelighed”.

Der sker en ubevidst vurdering i de dybere lag af hjernen, som aktiverer stressen eller undlader at aktivere stressen.

Ofte er det de mange bække små, men også enkelte eller flere konkrete årsager kan findes.

Stressårsager